15.januar, 2011: Featured Video, påYou Tube, om Aase-HIldes kunst, initiert av NewYork basert kurator Basak Malone: http://www.youtube.com/watch?v=l-sTrB1lC_0

9.10-31.10.2010: Oslo Kunstforening: Hommage à Iver Jåks.
I forbindelse med utstillingen arangeres er seminar på Najsonalmuseet 9.10.

Aase-Hilde Brekke Featured in Art Fairs International

Omtalen i Art Fairs International er skrevet av Simone Cappa, og finnes også i New York Art Magazine og Art Fairs International Beiijing. Se link:http//www.artfairsinternational.com/?p=962

Read the featured article about Aase-HIlde Brekke in Art fairs International here: http//www.artfairsinternational.com/?p=962

The Broadway Gallery, New York

Utstillling i The Broadway Gallery, kuratert ved redaktør av New York Art Magazine in desember.

Exhibition in The Broadway Gallery, in desember. Sculptures and collage (photo/ photocollage)

Read review: Link to The New York Arts Magazine!

The Gelabert Gallery, New York

Utstilling i The Gelabert Gallery, New York: "Subtle Arrangements", kuratert av Basal Malone. Exhibition in The Gelabert Gallery, New York, curated by Basak Malone(www.basakmalone.com)

Marziart International Gallerie, Hamburg

Utstilling i Marziart International Galerie i Hamburg, Tyskland, i oktober, 2010. Exhibition in Marziart International Galerie in Hamburg, Germany, in october, 2010.

Amsterdam Whitney Gallery, New York

Utstilling i Amsterdam Whitney Gallery, New York i november, 2010. Se galleriets web.side for mer informasjon og salg av kunst.Exhibition in Amsterdam Whitney Gallery, New York in november 2010.

"Hommage à Iver Jåks", 2008-2010.

Aase-Hilde Brekke deltar i den juryerte utstillingen, med verket “Same Lama”, som er et mixed – media  utrykk, med foto og skulptur.