"Hommage à Iver Jåks", vandreutstilling 2008-2010.

For å hylle og minnes Iver Jåks (1932–2007) arrangerer Nordnorsk kunstnersenter, Riddo Duottar Museat (tidl. De Samiske Samlinger), Samisk kunstnersenter og Savio-museet utstillingen Hommage à Iver Jåks, som skal turnere flere steder i Norden.


Utstillingen tar utgangspunkt i Jåks’ småskulptur, som kanskje er noe av det mest særegne, fascinerende og allment kjente i hans kunstnerskap. (Skulpturen Liten háldi, 1996, består f.eks. av horn og jerntre, og har de beskjedne målene 2×2x2,5 cm.) Det lille formatet danner rammen for utstillingen. Alle verk er innenfor de fysiske målene 20×20x20 cm.
se: www.samiskkunstnersenter.no