English résumé

Aase-Hilde Brekke er født i 1962, og vokst opp i Misvær i Nordland. Hun jobber med foto, video og performance, har deltatt ved flere kollektiv -og separatutstillinger, og har mottatt en rekke statlige og offentlige stipend og prosjektstøtte.

Hun er bosatt i Oslo, og har siden 1990 arrangert mange kunst og kulturprosjekt, og undervist ved universitet, høgskoler, for ulike institusjoner, næringsliv med mer.

MEDLEMSKAP
FFF (Forbundet Frie Fotografer)
DTS (Danse og Teatersentrum)

CV med foto

AASE-HILDE ER EN PÅDRIVER I MANGE PROSJEKT!

  • Fotoutstillinger og film om tibetansk rituell maskedans og Tibets kultur.
  • Driver performancegruppen Tarateateret. Se også: www.danseogteatersentrum.no
  • For billedkunst, se: www.kik.no