"Tilgivelse", kunstprosjekt.

Oslo Open er en kunstfestival i Oslo, hvor kunstnere kan presentere publikum inn til sine atelier, og utstillinger. Aase-Hilde Brekke, gjorde i 2007, en installasjon, og performance i Grønland park. Prosjektet handlet om tilgivelse - hva er tilgivelse, og hvordan kan man tilgi.

Kunstneren hadde invitert til innspill på hva tilgivelse er, og sendt ut mailforespørsel om noen hadde historier å fortelle, eller refleksjoner omkring temaet. Mange svarte, og diktene, tilgivelsens ord ble hengt opp i trærne, og plantet i jorden utenfor Ila Landsfengsel. ”Tilgivelsens Bok” ble også trykt opp, hvor man kunne lese tekster i sin helhet. Performancen i parken var en interaktiv samtale med kunstner og publikum imellom, som skapte en varm, sterk og nær opplevelse for mange.

”Tilgivelse” presenteres som foredrag, og kan kombineres med praktisk workshop for hvordan man kan anvende teater/performance inn for å belyse temaet ytterligere.

Noen oppdragsgivere:

Den Norske Kirke, presteforening.