Tibetansk kultur og tib.buddhisme

Foredraget er todelt, og kan bestilles som adskilte foredrag, eller samlet.

A. Tibets historie og kultur. De fleste kjenner Tibet gjennom H.H.Dalai Lama, og Fredsprisen han mottok i 1989. Tibet ble okkupert av Kina i 1950, og den tibetanske kultur holder på å forsvinne på grunn av de ekstreme sanksjoner mot religionsutøvelse og tibetanernes egen kultur. Foredraget trekker frem noen viktige tema som religion, naturressurser, historie, og kulturell utfoldelse.

B. Tibets religion.

Bön og tibetansk buddhisme. Tibets kulturelle ryggrad er det religiøse liv, og både Bön religionen og tibetansk buddhisme, regnes som de viktigste religiøse tradisjoner. Foredraget viser foto, og film fra eksiltibetanere i India, og forklarer angående forskjeller og likheter innen ulike religiøse retninger.

Foredragsholder: Aase-Hilde Brekke har vært flere ganger i tibetanske eksilområder i India, og har studert tibetansk maskedans, og laget film og fotoserier derfra.

Noen oppdragsgivere:

NTNU(universitetet i Trondheim), Norges Fredslag, Studentforening UIO, Den Norske Tibetkomite.