Noen referanser. Klikk på navnet og se presentasjon av oppdrag!
 • OASEN, NTNUs kreativitetslaboratorium
 • NTNU, Kunst og medievitenskap, undervisning bla. på bacchelor og master
 • NTNU: Arkitektlinjen
 • Den Kulturelle Skolesekken
 • IT – Fornebu Simulasenteret
 • Filmpool Jamtland, Länskulturen, Jâmtland.
 • Filmselskapet Moving Image
 • TEKS,Trondheim Elektroniske Kunstsenter
 • Lademoen Kunstnerverksteder
 • HATS, Hålogaland Amatørteaterselskap
 • Kvamsgrindkollektivet.
 • OMK, Oslo Musikk og Kulturskole
 • TØH, Trondheim Økonomiske Høgskole.
 • HIB, Høgskolen i Bodø, faglærerutdanning
 • Musikkskolen i Melhus. Pilotprosjekt Kulturskolen
 • Trondheim Activum.
 • Barnekunstskolen i Trondheim