”Det skapende mennesket!”

Et teoretisk og praktisk kurs i hvordan få til kommunikasjon, basert på kreativ metodikk fra teater og performance. Kreativitetsteori, og refleksjoner omkring hva et menneske er - og kan være! Et mulighetenes rom, og et blikk på kreativitet som en generell menneskelig ressurs, som også kan anvendes i det daglige i menneskelig kommunikasjon.

Enkle rollespill tilpasset kundens behov. Øvelser i kommunikasjon.

Ved bruk at teaterteknikker kommer latteren, improvisasjon og ideer fortere frem, og oppsummeringer og etterarbeid er viktig for å beholde ”spiriten”, og anvende innsikten etterpå. Teknikkene er døråpnere, som viser vei! Viljen til varig forandring, ligger hos den enkelte og ledelsen etter at kurset er over.

Bruk kurset som teambuilding! Bli kjent med deg selv, dine kollegaer på en positiv måte du ikke har erfart tidligere!

Kurset passer for alle organisasjoner. Kurset krever ingen forhåndskunnskaper!

Uttalelse fra oppdragsgivere og kursdeltakere:

”Dette kurset skulle vi hatt i begynnelse av utdanningen vår! I løpet av èn dag, er vi blitt bedre kjent enn gjennom hele året vi har studert sammen!”

Uttalelse fra fornøyde oppdragsgivere:

”Aase-Hilde er meget proffesjonell og engasjerende som prosessleder og gjorde det mulig også for amatørene å bidra”.

”Kunden forandret sin produktportefølje etter workshopen!”

OASEN kreativitetslaboratorium, NTNU (arkitektlinjen)