Først og fremst menneske!

Foredrag omkring kreativitetsteori, og refleksjoner omkring hva et menneske er - og kan være! Foredraget skaper et mulighetenes rom, og et blikk på kreativitet som en generell menneskelig ressurs, som også kan anvendes i det daglige i menneskelig kommunikasjon.

Noen tema: Kunst og kreativitet som risiko...? Hvordan vokse som menneske, ved hjelp av lek, skapende virksomhet? Nederlaget, det misslykkede som skapende potensiale...? Hvordan få frem glød og kreativ flyt hos deg selv, og de du jobber med og for? Hvordan og hvorfor tørre mer..

Foredraget er basert på erfaring fra et kunstnerisk perspektiv hentet fra film, teater og kreativitetsteori og praksis. Inspirerende og anvendelige strategier for enhver som ønsker å utvikle seg selv, og sin organisasjon.

Passer for undervisere, folk som jobber med folk i alle aldre, små og store organisasjoner som ønsker å fornye seg, og se nye muligheter til samhandling, samarbeid og tørre å gå nye veier.

Foredraget presenteres med et stort billedmateriale og eksempler,fra teori og ulike kreative prosjekt, og kan kombineres med kurset: ”Det skapende mennesket.” som også vektlegger praktiske øvelser.

Kommentarer fra oppdragsgiver:

"Fantastisk inspirerende foredrag!"

Foredragsholder: Aase-Hilde Brekke har jobbet med kunt og kultu-rprosjekt siden 1991, og har bred undervisningserfaring fra universitet, høgskoler, frie lag og organisasjoner. bla. Oasen Kreativitets-laboratorium, NTNU, UIO, Kulturskolen, med flere.(se CV)