I mixed-media kombineres ulike materialer og formuttrykk. Fks: foto, found-objects, tekst med mer.

" Kamera og notisblokk er mine fĂžlgesvenner. Jeg samler motiver, objekter, til senere bruk i en skapende prosess. Ofte starter den kunstneriske prosess med sammenstillingen av visuelle tema, som skaper nye ideer. Alle ledd i prosessen blir dokumentert, og skaper hele tiden nye mulige kunstverk."
(Aase-Hilde Brekke)

Noen verk:

Se: Installasjon, fotocollage, objekt.