2010

9.10-31.10.2010: Oslo Kunstforening: Hommage à Iver Jåks.
I forbindelse med utstillingen arangeres er seminar på Nasjonalmuseet 9.10.

April-november: Videodesign til forestillingen, "Bell Check", Barske Glæder Produksjoner.Premiere på Det Norske teater, 19.nov.

16-30 oktober: Gelabert Gallery, NYC. Internasjonal gruppeutstilling: “Subtle Arrangements”, kuratert av Basak Malone.

3.oktober - 3.nov. Marziart Internationale Galerie, Hamburg.Internasjonal gruppeutstilling kuratert av kunstner og kurator Marion Zimmermann.

29.okt-30.nov.Amsterdam Whitney Gallery.NYC

Internasjonal gruppeutstilling kuratert ved Ruthie Tucker.

1- 30.des.: The Broadway Gallery NYC.

Internasjonal gruppeutstilling: "Artists At Home & Abroad", kuratert av Abraham Lubelski, eieren av galleriet og redaktør for New York Art Magazine.

28.mai- 1.juni. studietur til New York. MOMA: "The Artist is present", ved Marina Abramovic.

10-11. februar: Nettverkssamling, Norsk Kulturskoleråd, i Loen.Workshop om cross-over prosjekt.

19.januar: The Oslo Buddhist Studies Forum(ved Inst. of Culture Studies and Oriental Languages (IKOS);UIO, UNIVERSITY IN OSLO: " Tibetan ritual Dances Cham". Film og foredrag fra klosteret Tashi Jong, HP India.

2009

Jan-juni: Undervisning Sogn videregående skole: Kreative metoder i norskopplæring for minoritetsspråklige elever.

ZIP: Artikkel: "Askeladden, og navigasjon i kaos!" . Blir gitt ut i bok om ZIP, Interregionalt EU prosjekt, med utgangspunkt i undervisning for lærere i ungdomsskolen, i Norge og Sverige. 

17-18 sept: Kulturskoledagene ved Norsk kulturskoleråd, Stavanger: Workshop om performance, billedkunst, rom.

26.sept: Oslo Open. Det kreative felesskapet i Maridalsveien 56 åpner dørene. Visning av filmen: Noe kan bare danses! Tibetansk rituell maskedans, Cham!", ved Aase-HiIlde Brekke.

DIVERSE 2008

  • OMK- Oslo Musikk og Kulturskole: Undervisning og regi på tverrestetisk prosjekt: performance, film, teater, tekst, musikk. Varighet: Januar - april. Ungdom 16-19 år.
  • Foredrag ved UIO master, teatervitenskap: Performance.
  • ZIP,interregionalt prosjekt i Åre. Hvordan integrere kunst og kultur i skolen?For norske og svenske lærere i ungdomsskolen.Workshop i film og performance.
  • Transform festival, Trondheim. Innlegg om Tibets kultur.