Installasjoner er visuelle uttrykk hvor det
romlige er viktig.
Materialbruken kan variere. Varigheten og
holdbarheten varierer.
Ofte interaktive verk hvor publikums
deltakelse og opplevelse "fullfører" verket.

Noen verk: